Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

20.9.2018

https://www.tehy.fi/fi/ylity%C3%B6kielto

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Tehy julisti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon

Tehy on julistanut kaikkia jäseniään koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Virkasuhteiset tehyläiset eivät ole kiellon piirissä.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa keskiviikkona 26.9.2018 klo 6.00 ja päättyy perjantaina 28.9.2018 klo 23.59.

Mistä on kysymys?

Tehy vastustaa tällä toimenpiteellä yhdessä monen muun ammattijärjestön kanssa jyrkästi hallituksen esitystä keventää irtisanomissuojaa alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Esitys asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, minkä kokoisen työnantajan palveluksessa he ovat.

Muutosta on perusteltu työllisyyden paranemisella, mutta väitteelle ei ole tutkittua näyttöä. Kyseessä on työsopimuslaki, joka on säädetty heikomman osapuolen eli työntekijän suojaksi. Sen vuoksi heikennykselle pitää olla todella painavat syyt. Nyt näin ei ole.

Tämä on palkansaajille periaatteellinen kysymys.  Irtisanomissuojaa halutaan heikentää kyseenalaisin perustein. Tätä palkansaajat eivät voi hyväksyä. Siksi vastustamme laajalla rintamalla asiaa. Siksi on tärkeää, että myös sinä olet mukana tehyläisessä joukossa.

Esitys on uhka tehyläisille etenkin tulevaisuuden kannalta. Sote-uudistus ja rakennemuutokset ovat tuomassa yhä lisää yksityisiä yrityksiä sosiaali- ja terveysalalle. Esimerkiksi yksityisellä sosiaalialalla on jo nyt liikaa työehtoihin liittyviä ongelmia. Esitys voi jatkossa houkutella suurempiakin yrityksiä organisoimaan toiminnan alle 20 hengen kokonaisuuksiin.

Esitys on uhka myös tasa-arvolle. Miesvaltaisilla aloilla irtisanomissuojasta on usein määrätty työehtosopimuksella, jota suojaa ei samalla tavoin ole naisvaltaisilla aloilla. Naisten työmarkkina-asema voi siis heikentyä entisestään.

Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta ei tehdä ylitöitä eikä vaihdeta vuoroja työnantajan aloitteesta.

Usein kysyttyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Alla olevista PDF-dokumenteista löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.

Usein kysyttyä yksityissektori

Usein kysyttyä kuntasektori

Jos et löydä niistä vastausta kysymykseesi, voit lähettää kysymyksesi täällä.

Lomakkeet

Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät lomakkeet.

Lisätietoa

Tehy uhkaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla, jos työsuhdeturvaa heikennetään (30.8.2018)

Tehy vastustaa jyrkästi irtisanomisperusteiden väljentämistä (16.8.2018)

Tehy hotar med övertids- och skiftbytesförbud om anställningstryggheten försvagas (31.8.2018)

Tehy motsätter sig kraftigt uppluckringen av uppsägningsgrunderna (16.8.2018)