Tehyn jäsenmaksu pysyy ennallaan vuonna 2020

8.1.2020

Tehyn jäsenmaksu pysyy ennallaan

Tehyn valtuusto päätti jäsenmaksuista marraskuussa 2019. Palkansaajan jäsenmaksu säilyy ennallaan vuonna 2020.

Palkansaajan jäsenmaksu on 1,1% bruttopalkasta vuonna 2020. Jäsenmaksu pysyy samana kuin tähänkin saakka. Jäsenmaksuun sisältyy myös Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenmaksu. Tehyn jäsenmaksu on yksi Suomen edullisimmista. Jäsenmaksulla saat kaikki Tehyn ja Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan palvelut ja jäsenedut. 

Valtuusto teki muutoksia yrittäjäjäsenten sekä seniorijäsenten jäsenmaksuun. Lisäksi valtuusto täsmensi päätoimisten opiskelijoiden jäsenmaksuvapautuksen ehtoja.

Päätoimiset opiskelijat ja jäsenmaksuvapautus

Päätoimiset opiskelijat, jotka suorittavat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa, ovat kokonaan vapautettu jäsenmaksun maksamisesta. Ensi vuonna opiskelijan on ilmoitettava opiskelun alku- ja loppupäivä sekä oppilaitos ja tutkinto. Edellä mainittuja perustutkintoja suorittavat päätoimiset opiskelijat ovat vapautettuja jäsenmaksusta myös ansiotyössä ollessaan.

Päätoimiset opiskelijat, jotka suorittavat jatko-, täydennys- tai muiden alojen tutkintoa, maksavat jäsenmaksun vain työskennellessään. Muutoin he ovat vapautettuja jäsenmaksun maksamisesta. Myös jatko-, täydennys- tai muiden alojen tutkintoa suorittavan opiskelijan on ilmoitettava opiskelun alku- ja loppupäivä, oppilaitos ja tutkinto.

Yrittäjäjäsenen jäsenmaksu

Yrittäjäjäsenen jäsenmaksu on 20 euroa kuukaudessa vuonna 2020.

Seniorijäsenen palvelumaksu

Tehyn seniorijäsenten palvelumaksu on 50 euroa vuodessa. Palvelumaksua maksavat pysyvästi eläkkeellä olevat, jotka ovat siirtyneet suoraan seniorijäseneksi ammattiosastojäsenyyden jälkeen.

Helpoin tapa maksaa jäsenmaksu

Helpoin tapa maksaa jäsenmaksu, on antaa työnantajan periä se suoraan palkasta. Tällöin työnantaja hoitaa jäsenmaksun puolestasi, eikä sinun ei tarvitse itse laskea joka kuukausi, kuinka paljon jäsenmaksua tulee maksaa. Lisätietoja löytyy Tehyn nettisivuilta.

Jos haluat maksaa jäsenmaksun itse, se onnistuu maksamalla jäsenmaksu asiointipalvelussa joka kuukausi. Tehy lähettää jäsenmaksujen viitelistat tammi-helmikuun 2020 vaihteessa. Tammikuun 2020 jäsenmaksun eräpäivä on 15.2.2020.

Jäsenmaksun verovähennys

Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Verovähennyksen jälkeen nettomääräinen jäsenmaksu on huomattavasti pienempi. Tehy toimittaa jäsenmaksutiedot automaattisesti verottajalle. Tarkista veroilmoituksesta, että jäsenmaksu on otettu huomioon sinä vuonna, jolloin se on maksettu.